Elnätsinvesteringar | Skallböle-Nederede - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Planerad kraftledning mellan Nederede och Skallböle

Lokalisering och utformning

Syftet med kraftledningen är att förstärka regionnätet mellan transformatorstationerna vid Nederede och Skallböle, en sträcka på cirka 30 kilometer.

Efter det första samrådet våren 2016, har E.ON Energidistribution tagit fram sträckningsförslag utmed befintlig ledningsgata söder om Stödesjön. Ledningens sträckning går från planerad station i Skallböle utmed en befintlig ledningsgata och parallellt med befintliga ledningar fram till Blymyrorna. Fem alternativ för att korsa Ljungan har tagits fram. Efter samråd om sträckningar har ytterligare en sträckning för att komma fram till Ljungan tagits fram samt en alternativ sträckning kring Målartjärnen. Ledningen föreslås utformas som luftledning med enkelstolpar i trä.

Förutsedd miljöpåverkan

Konsekvenserna av ansökt sträckning och alternativ till denna redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje har i juni 2017 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Samråd sträckningar höst 2016

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution