Elnätsinvesteringar | Stävlö-Revsudden - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på solig äng

Förlängning av tillstånd

Befintlig kraftledning Stävlö-Revsudden

Lokalisering och utformning

Den befintliga ledningen går mellan transformatorstationen i Stävlö till en kopplingsstation på Revsudden. Ledningen är uppförd som en dubbel luftledning på stålstolpar. Ledningssträckan är cirka 11 kilometer. Alternativa lokaliseringar och utformningar har studerats och presenteras i det samrådsunderlag som arbetats fram.

Förutsedd miljöpåverkan

Miljöpåverkan beskrivs översiktligt i samrådsunderlaget. I den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram kommer miljöpåverkan att analyseras och beskrivas mer utförligt. Miljöpåverkan skiljer mellan de olika alternativen.

Vi välkomnar dina synpunkter

Samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken är nu avslutat och arbete med ansökningshandlingar avseende förlängning av nätkoncession för linje pågår. Om du har frågor eller funderingar kring projektet vänligen vänd dig till Anna Bengtsson på ÅF enligt angivna kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)