Elnätsinvesteringar | Storhöjden och Källsjön - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på solig äng

Förstärkning av elnätet

Ny 130 kV ledning Storhöjden - Källsjön

Anslutning sker via en ny transformatorstation Nässe (intill befintlig stamnätsstation Hjälta), sydost om Långsele. Från Källsjön till Nässe kommer ytterligare en ledning att behöva uppföras, en ledning som hanteras i ett separat samråd. Tillstånd att uppföra och driva kraftledningarna söks hos Energimarknadsinspektionen.

Omfattning och utformning

Under två olika samråd har först ett utredningsområde och flera möjliga stråk för ledningen utretts och samråtts. Därefter under våren 2017 genomfördes samråd för alternativa sträckningar där ett förslag till huvudalternativ presenterades. Efter synpunkter som framkom i detta samråd har ytterligare ett stråk utretts och vissa sträckningsjusteringar föreslås på tidigare föreslaget huvudalternativ. Under september-oktober 2017 sker samråd kring dessa sträckningsjusteringar.  

Förutsedd miljöpåverkan

Projektets miljöpåverkan berör främst landskapsbild och markanvändning. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i koncessionsansökan.

Vad händer just nu?

Utredningsarbetet är avslutat och koncessionsansökan för en förordad sträckning har skickats in till Energimarknadsinspektionen (EI) i april 2018. EI kommer att handlägga ärendet under cirka 12 månader och kommer under den tiden att skicka ut ansökan på remiss till berörda. Dokument från ansökan återfinns till höger.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta ansvarig konsult enligt kontaktuppgifter på denna sida.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)