Elnätsinvesteringar | Tollarp-Salskog - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elnäts ledning i solljus

Tollarp-Salskog, ny 50 kV ledning

Lokalisering och utformning

Syftet med den planerade 50 kV ledningen är att skapa ett mera driftsäkert regionnät genom att med den nya ledningen skapa en ringmatning i området. Den nya kraftledningen planeras att gå mellan befintlig transformatorstation i Tollarp och en anslutande punkt på regionnätsledningen Torsebro - Hörby nära Salskog i Kristianstad kommun, en sträcka på cirka 7,7 kilometer. Ledningen föreslås utformas som markkabel.

Förutsedd miljöpåverkan

Konsekvenserna av ansökt sträckning och alternativ till denna redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje har i mars 2018 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)