Elnätsinvesteringar | Utansjö och Murberget - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Ombyggnation av kraftledning mellan Utansjö och Murberget

Lokalisering och utformning

Ombyggnationen planeras i området norr om Härnösand. Sträckan som avses byggas om är cirka 17 kilometer lång, från Utansjö ner till transformatorstationen vid Murberget i Härnösand. Den ansökta sträckningen går i huvudsak i samma sträckning som befintlig ledning som kommer att raseras.

Förutsedd miljöpåverkan

I området finns ett flertal intresseområden. Konsekvenserna av projektet redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen har den 28 september 2018 fattat beslut om erhållen linjekoncession för ledningen. Planering för den fortsatta processen pågår. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)