Elnätsinvesteringar | Utansjö och Murberget - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Ombyggnation av kraftledning mellan Utansjö och Murberget

Lokalisering och utformning

Ombyggnationen planeras i området norr om Härnösand. Sträckan som avses byggas om är cirka 17 kilometer lång, från Utansjö ner till transformatorstationen vid Murberget i Härnösand. Flera alternativa stråk samt teknisk utformning för ledningen studeras och E.ON Energidistribution har nu ansökt om nätkoncession för linje för en sträckning.

Förutsedd miljöpåverkan

I området finns ett flertal intresseområden. Konsekvenserna av projektet redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje har i juni 2017 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 9 mars 2017
av E.ON Energidistribution