Elnätsinvesteringar | Vitberget - Knäjöberget/Sörlidberget - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på solig äng

Anslutning av vindkraft till elnätet

Ny 130 kV ledning Vitberget - Knäsjöberget/Sörlidberget

E.ON Energidistribution AB har ansökt om tillstånd att uppföra en ny 130 kV kraftledning mellan Vitberget och Knäsjöberget/Sörlidberget för att ansluta den planerade vindkraftparken Vitberget till stamnätet. Anslutning sker via en ny transformatorstation Nässe (intill befintlig stamnätsstation Hjälta), sydost om Långsele. Anslutningen från Knäsjöberget/Sörlidberget, via Källsjön till Nässe planeras att ske via ytterligare nya ledningar som hanteras i ansökningshandlingar. Tillstånd söks hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Flera möjliga stråk för ledningen har tidigare utretts och samråtts. Efter avslutat stråksamråd har E.ON Energidistribution valt att samråda ett sträckningsförslag inom det stråk som bedömts som mest lämpligt. Ansökt ledningssträckning uppgår till cirka 12 km.

Förutsedd miljöpåverkan

Projektets miljöpåverkan avser bland annat konsekvenser för landskapsbilden och markanvändning samt eventuell påverkan på fågellivet. Konsekvenserna av projektet redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i koncessionsansökan.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje har i januari 2017 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution