Elnätsinvesteringar | Anslutning av elintensiv verksamhet på Vivstavarv - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Anslutning av elintensiv verksamhet på Vivstavarv

Lokalisering och utformning

Befintlig 130 kV ledning ut till Vivstavarvs före detta fabriksområde behöver rustas upp och eventuellt bytas ut för att möjliggöra anslutning av elintensiv verksamhet på området.

Tekniska och miljömässiga utredningar har utförts och nu finns förslag på två möjliga sträckningar som nu skickas ut på samråd. Alternativ 1 utgör att riva befintlig ledning och ersätta den med en nya stolpar med 6 linor i, det vill säga två ledningar i samma stolpar. Alternativ 2 är att behålla befintlig ledning och komplettera denna med en markkabel.

Förutsedd miljöpåverkan

Befintlig kraftledning ligger delvis inom riksintresse för kulturmiljövården. Vivstavarvsområdet har också stora värden för boende och för rekreation, båtliv och friluftsliv. Hur dessa värden och andra påverkas kommer beskrivs senare i projektet.

Vad händer just nu

Samråd för att få in synpunkter på föreslagna alternativ pågår till den 20 november 2018. Vill ni ha ytterligare information eller vill lämna synpunkter så finns kontaktuppgifter angivna på denna sidan. Efter avslutat samråd analyseras inkomna yttranden och beslut om sträckning sker för att därefter färdigställa koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen.

För ytterligare synpunkter eller information vänligen kontakta

Den här sidan uppdaterades 11 oktober 2018
E.ON Energidistribution