Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution äger och driver regionledningen L23 som går från Bandsjö i Timrå kommun till Ortviken i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. För att minska negativ påverkan i form av förhöjda magnetfältsvärden planeras en flytt av 130 kV ledningen (L23). En helt ny sträckning har tagits fram för ledningen, förutom direkt vid Bandsjö, samt mellan Gärdeberget och transformatorstation Korsta. Mellan Korsta och Ortviken kommer ledningen att utföras som markkabel i ny sträckning. 

Förutsedd miljöpåverkan

Då ledningen flyttas säkerställs att bostadshus längs sträckan får minskad påverkan från ledningarnas magnetfält.

Påverkan under byggtiden blir påtaglig för närboende med störning i form av byggtrafik, buller och sämre framkomlighet.

Vad händer nu? 

Sökt koncession har vunnit laga kraft och ledningen ska nu detaljprojekteras och därefter byggas. När den nya ledningen är tagen i drift kan den gamla ledningen raseras.

Kontaktperson

Malin Axner
E.ON Energidistribution AB
malin.axner@eon.se
koncessioner@eon.se

Dokument