Planering för påbörjad byggnation av ny station Bredhälla och ny station Hageskruv pågår liksom planering inför byggnation av ny 130 kV ledning mellan Bredhälla-Hageskruv.