Planering för påbörjad byggnation av ny station Bredhälla och ny station Hageskruv pågår liksom planering inför byggnation av ny 130 kV ledning mellan Bredhälla-Hageskruv. 

Kontakt

Linus Edström
E.ON Energidistribution AB
linus.edstrom@eon.se