Lokalisering och utformning

Ledningssträckan är cirka 1,3 kilometer lång. Ledningen går öster om Pauliström tätort, mellan transformatorstationerna Bruket och Pauliström. Därefter går ledningen genom skogsmark fram till Ramsebo.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör endas få miljöintressen vilka finns redovisade i den miljökonsekvensbeskrivning som skickats in till Ei. Konsekvenserna av ett förlängt tillstånd för ledningen redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Samråd för projektet är avslutat och ansökan om nätkoncession för linje har i slutet av maj 2017 lämnats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Kontaktpersoner

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution AB
johanna.brodd@eon.se
0722-15 40 12