Härmed ger jag E.ON Energidistribution AB medgivande till förundersökning på min fastighet enligt uppgifter nedan. Observera att ett förundersökningsmedgivande inte ger inte bolaget rätt att uppföra ledningar på er mark.

Min fastighet nyttjas av arrendator/nyttjanderättshavare*
Jag har informerat arrendator/nyttjanderättsinnehavare om planerade arbeten inom fastigheten.

* obligatoriska fält

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Medgivande till förundersökning

  • Tillträde till mark för förundersökningsarbeten
  • Innebär inte medgivande till ledningsbyggnation
  • Stakning, siktröjning
  • Markundersökningar
  • Tillfälliga skador ersätts