Lokalisering och utformning

Ledningen är byggd som luftledning och är mestadels lokaliserad på landsbygden mellan Vimmerby och Hultsfred, samt delvis i utkanten av Silverdalen. Sträckningen är 11,5 kilometer lång.

Förutsedd miljöpåverkan

I detta tidiga skede förutses miljöpåverkan främst bestå i påverkan på landskapsbilden och naturmiljön. Konsekvenserna av ett förlängt tillstånd för ledningen redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen har i maj 2018 meddelat förlängd nätkoncession för linje för en befintlig luftledning från Gallebosjön till Hultsfred i Hultsfreds kommun, Kalmar län. Ledningen är cirka 11,5 kilometer lång och är byggd för 55 kV (konstruktionsspänning) och drivs med 40 kV (nominell spänning). Nätkoncessionen gäller tills vidare.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Kontaktpersoner

Emma Kruger
ÅF Industry, Box 585, 201 25 Malmö
emma.kruger@afconsult.com

Frida Vilhelmsson Skandevall
E.ON Energidistribution, Nobelvägen 66, 212 15 Malmö
frida.vilhelmsson.skandevall@eon.se