Vad händer just nu?

E.ON och Energinet.dk kommer under sommaren och hösten att starta arbetena med att byta kablarna mellan Helsingborg och Helsingör.

Arbetet består av tre huvudmoment:

  • Styrd borrning under kustlinjen samt fyra sträckor på land, pågår cirka november 2017-april 2018.
  • Sjökabelförläggning inklusive förberedande arbeten, pågår cirka juni-oktober 2017.
  • Markkabelförläggning, inklusive schakt, pågår första halvåret 2018.

Ovan nämnda tider är ungefärliga, och arbete kommer inte att pågå kontinuerligt under de tidperioder som anges.

Dessvärre kommer arbetena från tid till annan att innebära störningar i området. Vi ber om förståelse för att vissa arbetsmoment trots allt kan upplevas som störande.

Kontaktpersoner

Mats Arendt
E.ON Energidistribution AB
mats.arendt@eon.se
0703-94 19 22

Anders Fransson
E.ON Energidistribution AB
anders.a.fransson@eon.se
0703-24 45 01

Dokument