Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution äger och driver regionnätet i det aktuella området. Ledningen som nu är föremål för förlängning av tillstånd ingår i regionnätet. Ledningen avser avgrening från in mot tätorten Nässjö. Ledningen är idag utförd som luftledning. Alternativa lokaliseringar och utföranden har i olika omfattning studerats.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör intresseområde för bland annat naturmiljö samt viss bebyggelse. Miljöpåverkan redovisas översiktlig i framtaget samrådsunderlag och kommer att analyseras och redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer läggas till ansökan om förlängt tillstånd.

Vad händer just nu?

Samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§ har genomförts nu pågår arbete med stråkval och ansökningshandlingar så som framtagande av miljökonsekvensbeskrivning.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta ansvarig konsult enligt kontaktuppgifter på denna sidan.

Kontaktpersoner

Johanna Fransila
Rejlers
johanna.fransila@rejlers.se

Malin Axner
E.ON Energidistribution
malin.axner@eon.se

Dokument