Bakgrund

E.ON Energidistribution AB äger och driver en 40 kV ledning mellan Myresjö och Sävsjö, via Landsbro. Ledningen byggdes på 1960-talet och kom i E.ON Energidistributions ägo 2003. Ledningen byggdes ursprungligen som en luftledning. I början på 1990-talet byggde den tidigare ledningsägaren om ledningen på en delsträcka genom Landsbro, varvid luftledningen delvis ersattes med ledning i markkabelutförande.

För att få bygga och använda en kraftledning krävs så kallad nätkoncession för linje (tillstånd). Det finns tillstånd för en luftledning på den aktuella sträckan. E.ON Energidistribution har dock nyligen uppmärksammat att tillstånd inte sökts för den markkabelförläggning som tidigare ägare genomförde på 1990-talet. E.ON Energidistribution avser därför att i efterhand söka tillstånd för befintlig markkabel.

Samråd

Inför ansökan om tillstånd genomförs samråd enligt miljöbalkens 6 kap. E.ON Energidistribution har gett ÅF i uppdrag att genomföra samråd och upprätta ansökningshandlingar. På denna sida finns ett samrådsunderlag med mer information om projektet att ladda hem eller läsa online. Samrådsunderlaget kommer även skickas ut till berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare etc. Det går även adressera frågor till kontaktperson enligt nedan.

Vi önskar era samrådssynpunkter senast 27 oktober 2017 till adress:    

Anna Bengtsson
ÅF Industry AB
Box 585
201 25 Malmö
e-post: anna.bengtsson@afconsult.com

Kontaktpersoner

Anna Bengtsson
ÅF Industry AB, Box 585
anna.bengtsson@afconsult.com

Tobias Karmstig
E.ON Energidistribution AB
tobias.karmstig@eon.se

Dokument