Lokalisering och utformning

Kraftledningen är lokaliserad till västra delen av Ljungby kommun, i Kronobergs län. Den utgår från transformatorstationen Ljungby södra och sträcker sig västerut till tätorten Angelstad. Ledningssträckan är cirka 10 km och ledningen går parallellt med andra ledningar på två korta avsnitt i samband med start- och slutpunkt.

Förutsedd miljöpåverkan

Den befintliga ledningen berör både jordbruksmark och skogsmark. Ett antal natur- och kulturmiljöintressen finns utmed ledningssträckningen. Detta inkluderar ett naturreservat/Natura2000-område samt fornlämningar. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Ärendet är just nu under handläggning hos Energimarknadsinspektionen. Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta ansvarig konsult enligt kontaktuppgifter på denna sidan.