E.ON Energidistribution AB har nätkoncession för linje för en 130 kV kraftledning mellan Övre Vånga och Rimforsa i Kinda kommun, Östergötlands län.

Kraftledningen utgörs av luftledning och den totala ledningssträckningen mellan Övre Vånga och Rimforsa är cirka 11 kilometer. Koncessionsansökan avser ett bibehållande av befintlig ledning i befintlig sträckning och utförande. Förlängd nätkoncession för linje söks tills vidare.

Frågor

Eventuella frågor och synpunkter kan adresseras till av E.ON Energidistribution AB utsedda kontaktpersoner för projektet.

Kontakperson

Frida Vilhelmsson Skandevall
E.ON Energidistribution AB
frida.vilhelmsson.skandevall@eon.se