E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny 30 kV markförlagd kraftledning i Tingsryds kommun, Kronobergs län. Vi genomför nu samråd enligt 6 kap miljöbalken avseende de planerade åtgärderna. Syftet med ledningen är att ansluta European Energys planerade vindkraftsanläggning Skåramåla till överliggande elnät.  

Samråd 

E.ON Energidistribution AB inbjuder härmed till undersöknings- och avgränsningssamråd för myndigheter, organisationer, markägare, allmänheten och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. E.ON Energidistribution samråder om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra samt avseende miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.  

Samrådsmaterial kan hämtas här eller beställas genom att kontakta Elsa Einarsson.

Vid frågor gällande projektet kontakta ansvariga konsulter Elsa Einarsson eller Jenny Wintzer. Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 2020-12-22 till: elsa.einarsson@sweco.se eller Sweco Energy AB Att: Elsa Einarsson Hospitalsgatan 3c 602 27 Norrköping.

Dokument

Frågor och kontakt

Elsa Einarsson
Sweco Sweco Energy AB
elsa.einarsson@sweco.se
Hospitalsgatan 3c, 602 27 Norrköping

Jenny Wintzer
Sweco Sweco Energy AB
jenny.wintzer@sweco.se

Jakob Marktorp
E.ON Energidistribution
jakob.marktorp@eon.se
Nobelvägen 66, 212 15 Malmö