Lokalisering och utformning

Den befintliga ledningen går mellan transformatorstationen i Stävlö till en kopplingsstation på Revsudden. Ledningen är uppförd som en dubbel luftledning på stålstolpar och försörjer Öland med el. Ledningssträckan är cirka 11 kilometer. 

Förutsedd miljöpåverkan

Miljöpåverkan har beskrivits i den MKB som varit som bilaga i tillståndsansökan. Den befintliga ledningen påverkar landskapsbilden i det att den är synlig. Det är också känt att ett antal fåglar per år kolliderar med ledningen. 

Vad händer just nu

E.ON har beviljats förlängd koncession för ledningen.