2 500 km har breddats

Efter stormen Gudrun hösten 2005 intensifierades breddningen av våra ledningsgator markant. Träd som vuxit sig så höga att de riskerar att skada en elledning vid en eventuell storm har tagits bort.

Ledningsgator som tidigare var mellan 10-40 meter ska istället vara 35-40 meter, beroende på ledningens storlek. 2 500 km ledningsgator har breddats.