apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Vi röjer våra ledningsgator för tryggare el till dig

Vi gör en kraftfull satsning på landsbygden och prioriterar ombyggnad av väderkänsliga elnät. Nu breddar vi också ledningsgator för de stora ledningarna och kablar cirka 17 000 km luftledning i skogsbygd.

2 500 km har breddats

Efter Gudrun, hösten 2005, intensifierades breddningen av våra ledningsgator markant. Träd som vuxit sig så höga att de riskerar att skada en elledning vid en eventuell storm har tagits bort.

Ledningsgator som tidigare var mellan 10-40 meter ska istället vara 35-40 meter, beroende på ledningens storlek. 2 500 km ledningsgator har breddats.  

Den här sidan uppdaterades 23 mars 2017 av E.ON Elnät