Trädsäkring med breddning av ledningsgator - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Vi tryggar våra ledningsgator från träd

2 500 km har breddats

Efter Gudrun, hösten 2005, intensifierades breddningen av våra ledningsgator markant. Träd som vuxit sig så höga att de riskerar att skada en elledning vid en eventuell storm har tagits bort.

Ledningsgator som tidigare var mellan 10-40 meter ska istället vara 35-40 meter, beroende på ledningens storlek. 2 500 km ledningsgator har breddats.  

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)