För att kunna ställa om till förnybar energi och för att städerna ska kunna fortsätta växa, är det nödvändigt att investera i våra elnät. Vi ökar kapaciteten, jobbar förebyggande för att förhindra avbrott och tar fram nya lösningar. Allt för att säkra elförsörjningen för alla människor och företag i landet, idag och i framtiden.

Investeringar i elnäten är en nyckel för att klara såväl klimatmålen som Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. E.ON har beslutat att satsa närmare 16 miljarder kronor mellan 2020-2023, för att förnya och bygga ut kapaciteten i elnäten.

Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution

Vi investerar i det lokala och regionala elnätet

Kapaciteten i Sveriges elnät måste fördubblas till 2040. Som Sveriges största elnätsägare investerar vi på E.ON mellan år 2020 och 2023 över 16 miljarder kronor för att bygga ut våra elnät, möjliggöra den gröna energiomställningen och bygga bort flaskhalsarna.

Investeringarna ska bidra till fortsatta elnäts­förstärkningar på såväl regionnäts- som lokalnätsnivå. Samtidigt ska elnätet säkras för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

Listan nedan uppdateras löpande.

Elnätsinvesteringar 2023

Här förbättrar vi elnätet

Är du nyfiken på vad vi har på gång för att bidra till energiomställningen? I Projektkollen hittar du information om våra investeringar i elnätet.

Aktuella projekt och samrådsunderlag

Här hittar du samrådsunderlag och annan information om våra aktuella projekt.

Utbyggnad och förbättring av våra elnät

Både företagen och de växande städerna efterfrågar mer el. Att bygga ut kapaciteten i elnätet är en fråga om tillväxt och konkurrenskraft, men också om hållbarhet. Större kapacitet behövs nämligen för att fler ska kunna ladda sin elbil, producera sin egen solel och åka tåg. Vi satsar på att bygga ut och förbättra elnäten i hela Sverige, för att säkra elförsörjningen i både städerna och på landsbygden. 

Medarbetare tittar ut över fält och elledningar

En säkrare elleverans

Oavsett var du bor ska du kunna lita på att få ström genom dina uttag. Vi jobbar förebyggande för att avbrotten ska bli så få som möjligt, bland annat genom vädersäkring, inspektioner och trädröjning. Vi hjälper också till med att utbilda fler duktiga elmontörer genom att ge bidrag till entreprenörer, så att de kan anställa lärlingar. 

Kapacitetsbrist i elnäten

Sverige ska bli ett fossilfritt och hållbart samhälle samtidigt som vår ekonomi ska växa. Det är en stor utmaning som kräver förnybar energi och elektrifiering av samhället. För att klara den ökande elförbrukningen behöver vi större kapacitet i elnäten, vilket innebär historiskt stora investeringar. Vi bidrar främst genom att rusta elnäten för framtiden. 

Lärlingsprogram ska lösa bristen på servicetekniker

För att kunna öka kapaciteten och säkerheten i elnäten behövs utbildad arbetskraft, men bristen på tekniker är skriande. Därför satsar vi nu upp till 10 miljoner kronor för att locka fler att bli servicetekniker genom E.ONs lärlingsprogram.

Vi är med och skapar framtidens energisystem

Vår digitala handelsplats SWITCH, Sveriges första lokala energisystem och den klimatneutrala kontorsfastigheten Hyllie Terrass är alla exempel på nya, innovativa lösningar som banar väg för framtidens energisystem. 

SWITCH

Vår digitala handelsplats SWITCH bidrar till att lösa kapacitetsbristen, genom att göra det möjligt för elkonsumenter och elproducenter att sälja sin plats i elnätet när de inte behöver den.

Lokalt energisystem i Simris

I lilla skånska Simris har vi skapat Sveriges första lokala energisystem. Här testar vi att göra byn självförsörjande på småskalig och lokal elproduktion från förnybara energikällor.

Klimatneutrala Hyllie Terrass 

I Malmös hållbara stadsdel Hyllie byggs just nu Hyllie Terrass. Genom vår helhetslösning Next, kan vi tillsammans med Skanska skapa Sveriges första klimatneutrala kontorsfastighet. Lösningen bygger på förnybar, lokal, digital och delad energi.

Skanska Hyllie Terrass, visualisering av terass

Elnätsavgiften

Elnätsavgiften betalar du för att använda elnätet. Du betalar avgiften till den som äger elnätet där du bor och i gengäld ser ägaren till att du har el när du behöver. Ägaren tar också hand om elnätet och rycker ut när det blir avbrott.

Vill du veta mer om elnätet?

Stamnätet, regionala och lokala nät. Hur hänger de egentligen ihop? Och vad är det som krävs för att du ska få el i ditt uttag? Så här fungerar elnätet.