Som energibolag har vi ett särskilt ansvar i omställningen till ett förnybart energisystem. Solcellsparker, eller solparker som de också kallas, kan producera stora mängder förnybar energi och är därför bra ersättare för fossila bränslen. I regel används mark som inte har så många andra användningsområden, som till exempel betesmark, oanvända områden runt flygplatser eller mark i anslutning till vägar.

Genom att uppföra och driva solcellsparker bidrar vi till en miljövänlig och hållbar energiförsörjning och minskar samhällets beroende av fossil energi.

Samråd

Även om marken inte är klassad som skyddad natur krävs det ibland samråd. En solcellspark ändrar naturmiljön, men det är relativt enkelt att återställa marken.