1. Om E.ON
  2. Investeringar
  3. Värmeinvesteringar

Som infrastruktur har fjärrvärme en central roll för att bygga det hållbara samhället och möjliggöra smarta, effektiva energilösningar. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärmen – och fjärrkylan – runt om i landet. Här kan du läsa om några av våra samarbetsprojekt, samt klicka dig vidare till information om våra större utbyggnadsarbeten som kan påverka boende, trafik och allmänhet.

Samarbetsprojekt

Här kan du läsa mer om några av våra samarbetsprojekt

Malmö

Stadsdelen Hyllie ska vara en global förebild inom hållbar stadsutveckling och målet är att energiförsörjningen helt ska bestå av förnybar eller återvunnen energi senast 2020. För att nå dit utvecklar vi bland annat smarta nät som både kan leverera fjärrvärme ut till kunderna och ta tillvara på kundernas egen småskaliga produktion in i nätet.

Smarta energisystem utvecklas även på andra håll i Malmö, till exempel i Västra hamnen. Dessutom investerar vi i förnybar fjärrvärmeproduktion för hela staden.

youtube

Norrköping

Inre Hamnen är ny stadsdel som planeras att vara fullt utbyggd 2028. Tillsammans med Norrköpings kommun och byggherrar tar vi initiativ till samarbeten för att utveckla smarta energilösningar för en hållbar livsstil, miljömässigt såväl som socialt.

Stockholm

I Högbytorp, Upplands-Bro, bygger vi en kretsloppsanläggning där vi integrerar material- och energiåtervinning på ett unikt, effektivt och hållbart sätt. Här kommer vi att använda organiskt avfall samt restprodukter som inte går att återvinna för att producera energi till en växande befolkning. Vi bygger en biogasanläggning, klar 2018, och en kraftvärmeanläggning, klar 2019.

Vi bygger dessutom samman våra fjärrvärmeorter i nordvästra Stockholm till ett gemensamt nät och utvecklar nästa generations smarta fjärrvärme där kunderna kan ta emot och dela värme med varandra. En av orterna är Järfälla där vi tillsammans med kommunen arbetar för hållbar utveckling i den växande stadsdelen Barkarbystaden. Genom samarbete i projekt driver vi fram innovationer och energismarta lösningar, bland annat arbetar vi för att skapa förutsättningar för framgångsrik hållbarhetscertifiering av stadsdelar.

Örebro

Inte bara fjärrvärme utan också fjärrkyla kan bidra till att bygga en hållbar stad. I Örebro investerar vi just nu 30 miljoner kronor för att förse Örebro universitet med koldioxidneutral fjärrkyla från och med våren 2018.