Vi investerar i framtiden fjärrvärme - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Solfångare på taket

Investeringar i fjärrvärme och fjärrkyla

Som infrastruktur har fjärrvärme en central roll för att bygga det hållbara samhället och möjliggöra smarta, effektiva energilösningar. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärmen – och fjärrkylan – runt om i landet. Här kan du läsa om några av våra samarbetsprojekt, samt klicka dig vidare till information om våra större utbyggnadsarbeten som kan påverka boende, trafik och allmänhet.

Malmö

Stadsdelen Hyllie ska vara en global förebild inom hållbar stadsutveckling och målet är att energiförsörjningen helt ska bestå av förnybar eller återvunnen energi senast 2020. För att nå dit utvecklar vi bland annat smarta nät som både kan leverera fjärrvärme ut till kunderna och ta tillvara på kundernas egen småskaliga produktion in i nätet.

Smarta energisystem utvecklas även på andra håll i Malmö, till exempel i Västra hamnen. Dessutom investerar vi i förnybar fjärrvärmeproduktion för hela staden.

Film från Malmö stad

Norrköping

Inre Hamnen är ny stadsdel som planeras att vara fullt utbyggd 2028. Tillsammans med Norrköpings kommun och byggherrar tar vi initiativ till samarbeten för att utveckla smarta energilösningar för en hållbar livsstil, miljömässigt såväl som socialt.

Stockholm

I Högbytorp, Upplands-Bro, bygger vi en kretsloppsanläggning där vi integrerar material- och energiåtervinning på ett unikt, effektivt och hållbart sätt. Här kommer vi att använda organiskt avfall samt restprodukter som inte går att återvinna för att producera energi till en växande befolkning. Vi bygger en biogasanläggning, klar 2018, och en kraftvärmeanläggning, klar 2019.

Vi bygger dessutom samman våra fjärrvärmeorter i nordvästra Stockholm till ett gemensamt nät och utvecklar nästa generations smarta fjärrvärme där kunderna kan ta emot och dela värme med varandra. En av orterna är Järfälla där vi tillsammans med kommunen arbetar för hållbar utveckling i den växande stadsdelen Barkarbystaden. Genom samarbete i projekt driver vi fram innovationer och energismarta lösningar, bland annat arbetar vi för att skapa förutsättningar för framgångsrik hållbarhetscertifiering av stadsdelar.

Örebro

Inte bara fjärrvärme utan också fjärrkyla kan bidra till att bygga en hållbar stad. I Örebro investerar vi just nu 30 miljoner kronor för att förse Örebro universitet med koldioxidneutral fjärrkyla från och med våren 2018.

Den här sidan uppdaterades 12 februari 2019
av E.ON Värme