apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Solfångare på taket

Investeringar i fjärrvärme och fjärrkyla

I samarbete med kunder, kommuner och andra aktörer utvecklar och investerar E.ON i värme- och kylalösningar för den hållbara staden.

Som infrastruktur har fjärrvärme en central roll för att bygga det hållbara samhället och möjliggöra smarta, effektiva energilösningar. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärmen – och fjärrkylan – runt om i landet. Här kan du läsa om några av våra samarbetsprojekt, samt klicka dig vidare till information om våra större utbyggnadsarbeten som kan påverka boende, trafik och allmänhet.

Malmö

Stadsdelen Hyllie ska vara en global förebild inom hållbar stadsutveckling och målet är att energiförsörjningen helt ska bestå av förnybar eller återvunnen energi senast 2020. För att nå dit utvecklar vi bland annat smarta nät som både kan leverera fjärrvärme ut till kunderna och ta tillvara på kundernas egen småskaliga produktion in i nätet.

Smarta energisystem utvecklas även på andra håll i Malmö, till exempel i Västra hamnen. Dessutom investerar vi i förnybar fjärrvärmeproduktion för hela staden.

Film från Malmö stad

Norrköping

Inre Hamnen är ny stadsdel som planeras att vara fullt utbyggd 2028. Tillsammans med Norrköpings kommun och byggherrar tar initiativ till samarbeten för att utveckla smarta energilösningar för en hållbar livsstil, miljömässigt såväl som socialt.

Stockholm

I Täby bygger E.ON Sveriges första fjärrvärmenät där kunderna själv ska kunna välja fjärrvärmeleverantör. Fjärrvärmenätet är ett gemensamt projekt med Täby kommun. I samarbete med fyra bostadsrättsföreningar bygger vi också ut vår biobränsleeldade produktion. Anläggningen ägs av E.ON och föreningarna tillsammans och producerar värme till hela Täby.

I Högbytorp, Upplands-Bro, planerar vi för framtidens kretsloppsanläggning i samarbete med Ragn-Sells.

Tillsammans med Järfälla kommun arbetar vi för hållbar utveckling i den växande stadsdelen Barkarbystaden. Genom samarbete i projekt driver vi fram innovationer och energismarta lösningar, bland annat arbetar vi för att skapa förutsättningar för framgångsrik hållbarhetscertifiering av stadsdelar.

Älmhult

Hållbar stadsutveckling bygger på att utnyttja energin så effektivt som möjligt. I Älmhult sker det bland annat genom att vi tar tillvara på spillvärme från industrin och använder den som fjärrvärme. Nyligen utökade vi vårt spillvärmesamarbete med IKEA Industry och sedan tidigare tar vi också tillvara på spillvärme från Stena Aluminiums produktion.

Örebro

Inte bara fjärrvärme utan också fjärrkyla kan bidra till att bygga en hållbar stad. I Örebro investerar vi just nu 30 miljoner kronor för att förse Örebro universitet med koldioxidneutral fjärrkyla från och med våren 2018.

Den här sidan uppdaterades torsdag 09:02

av E.ON Värme