1. Om E.ON
  2. Investeringar
  3. Värmeinvesteringar
  4. Åtgärder i fjärrvärmeledning i Norrköping

Snart börjar arbetet på Trozelligatan

Mellan mars och september 2019 kommer vi att behöva åtgärda fjärrvärmeledningen på Trozelligatan i Norrköping. På kort sikt blir det lite stökigt, men i längden blir det bättre för alla. Projektet kommer att delas in i flera etapper för att påverka området och trafiken så lite som möjligt. Vid några tillfällen kommer vatten och fjärrvärme att stängas av under kortare tid. Boende i det aktuella området kommer att meddelas i förväg.

Varför gör vi det här?

Fjärrvärmeledningen börjar bli gammal och har det senaste året råkat ut för två omfattande läckor. Vi samarbetar med Nodra som samtidigt ser över och förbättrar vattenledningar i området. Det gör att vi bara behöver gräva upp gatan en gång. 

Berörda gator kommer under arbetet att behöva stängas av helt för trafik, eller ha begränsad framkomlighet. Vi hoppas på er förståelse.

Etapper

  • Etapp 1 (mars – april): Korsningen avstängd.
  • Etapp 2 (april – maj): Gatan avstängd.
  • Etapp 3 (maj – juni): Korsningen och gatan avstängd.
  • Etapp 4 (augusti – september): Gatan avstängd.
Karta över området.

Kontakt

Kontakt på E.ON

Karolina Nygren
Projektledare
karolina.nygren@eon.se
076-132 72 34

Kontakt på Nodra

Magnus Ålstam
VA-ingenjör
magnus.alstam@nodra.se
011-15 35 62