Mellan april och oktober 2021 kommer vi att byta ut de gamla fjärrvärmeledningarna på Generalsgatan i Norrköping. Det blir lite stökigt ett tag, men när det är klart blir det trygg och stabil värme. Arbetet genomförs i etapper, med uppehåll under juli månad. Fjärrvärmen i området kommer att behöva stängas av vid ett par tillfällen och boende och verksamheter i de fastigheter som berörs av detta kommer att få information om tidpunkten i god tid i förväg.

Så här påverkas trafiken

På kartan ser du var och när trafiken kommer att vara avstängd på olika delsträckor under arbetets pågående.

Kontakt

Karolina Nygren
Projektledare
karolina.nygren@eon.se

 

 • Etapp 1: April
  Trafik framkomlig.
 • Etapp 2: Maj–juni
  Trafiken avstängd.
 • Etapp 3: Augusti–september
  Trafiken avstängd.
  Garageinfarter åtkomliga från Skolgatan.
  Korsningen Generalsgatan/Repslagaregatan avstängd enbart ett fåtal dagar.
 • Etapp 4: September–oktober
  Trafiken avstängd.
  Garageinfarter åtkomliga från Repslagaregatan.
  Korsningen Generalsgatan/Skolgatan avstängd.
Karta över Generalsgatan i Norrköping, etapper för byte av fjärrvärmeledningar