Från måndag 23/8 till och med november 2021 kommer vi att byta ut de gamla fjärrvärmeledningarna i Hagagatan i Norrköping. Det blir lite stökigt ett tag, men när det är klart blir det trygg och stabil värme. Arbetet genomförs etappvis. Vi kommer att behöva stänga av fjärrvärmen i området vid ett par tillfällen. Boende och verksamheter i de fastigheter som berörs av detta kommer att få information om tidpunkten i god tid i förväg.

Så här påverkas trafiken

På kartan ser du var trafiken kommer att påverkas under olika perioder under arbetets pågående. Till största delen handlar det om mindre omledningar av trafiken. En del arbete kommer också att ske nattetid för att störa framkomligheten så lite som möjligt. Infart till vissa fastigheter kan komma att påverkas under kortare perioder. Om det blir aktuellt hos er så kommer ni i god tid få information om detta.

Karta över Hagarondellen och Hagagatan i Norrköping, där byte av fjärrvärmeledningar utförs aug-nov 2021

Kontakt

Linda E. Johansson
Projektledare
linda.ekmanjohansson@eon.se
0730-49 90 05