Nu förnyar vi fjärrvärmeledningarna vid Kromrondellen och det blir lite stökigt ett tag, men trygg och stabil värme när det är klart. Arbetet kommer genomföras etappvis under veckorna 19-26.

Det blir begränsad framkomlighet i Kromrondellen via Blygatan och Kromgatan. Rondellen är öppen för trafik väster ifrån på Blygatan till Kromgatan men stängd i alla andra riktningar. På kartbilden nedan kan du se hur trafiken påverkas.

Karta som visar trafikpåverkan under fjärrvärmearbetet vid Kromrondellen

Kontakt

Linda E. Johansson
Projektledare/UH-ingenjör
linda.ekmanjohansson@eon.se
0730-49 90 05