Värmeinvesteringar | Fjärrkyla expanderar i Örebro - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Byggarbete vid gata

Fjärrkyla expanderar i Örebro

Nu bygger vi en ny stamledning för fjärrkyla

I början av 1980-talet lades grunden till dagens fjärrkylanät i Örebro. Avsikten då var att ta vara på energin som finns i Örebros renade spillvatten. De första fjärrkyla kunderna var USÖ och Mondi. Örebro växer och även behovet av ett komfortabelt inomhusklimat, där fjärrkyla tillsammans med fjärrvärme, är ett attraktivt och miljövänligt energilösningsalternativ.

Från slutet av 1990-talet har efterfrågan av kyla i städerna, framför allt i kommersiella fastigheter, ökat. Med E.ONs nätstruktur, från tidigt 80-tal, har vi haft möjlighet att möta det ökade kylabehovet från våra kunder. Idag sträcker sig E.ONs fjärrkylanät i stora delar av centrala Örebro, med bland annat Conventum kongress och arena, Stadsbiblioteket och affärsgalleriorna som kunder.

Fjärrkyla ersätter lokala kylmaskiner, som måste driftas och underhållas i varje fastighet. Fjärrkylan bidrar till en tystare stadsmiljö, eftersom ljudliga kondensorfläktar kan tas bort. Fjärrkyla har liksom fjärrvärme, hög leveranssäkerhet samt fint miljövärde.

Nu bygger E.ON en ny stamledning, från parkeringen "Tappstället" vid Södermalm till Norrcity, kvarteret Husaren. Projektet, som utförs i etapper, startar hösten 2015 och avslutas 2017/2018.

E.ON kommer att bjuda in berörda fastighetsägare till dialog, för att genomföra projektet på bästa sätt. E.ON kommer att placera informationsskyltar vid vägar och cykel/gångbanor för att informera om projektet. Allt för att få en förståelse och acceptans för projektet.

Den här sidan uppdaterades 9 mars 2017
av E.ON Värme