1. Om E.ON
  2. Investeringar
  3. Värmeinvesteringar
  4. Fjärrvärmearbete i Norrköping - Generalsgatan

Fjärrvärmeledningen i Generalsgatan är till åren kommen och för att säkerställa leveransen av fjärrvärme till våra kunder byter vi nu ut ledningen. Arbetet påbörjas i mitten av september 2018 och beräknas vara helt klart sommaren 2019.

Hösten 2018 lägger vi om fjärrvärmeledningen i Generalsgatan, från Södra Promenaden till Sankt Persgatan, samt i Sankt Persgatan mellan Generalsgatan och Skepparegatan. Arbetet beräknas vara klart i december 2018. Till våren fortsätter omläggningen i Generalsgatan, från Sankt Persgatan till Prästgatan, samt i Kristinagatan mellan Generalsgatan och Kristinagatan. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren 2019.

Samtidigt med omläggningen av fjärrvärmeledningen byts servisledningarna till berörda fastigheter ut. 

Under byggtiden stängs gatorna etappvis för genomfart. Under hösten passeras spårvägen, men för att minska påverkan för trafikanterna utför vi detta arbete under en helg. 

Kontakta oss

Simon Nyberg
E.ON Energilösningar AB
simon.nyberg@fvb.se
+46 705 330945