Värmeinvesteringar | Norrköping - Generalsgatan - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Fjärrvärmerör

Fjärrvärmearbete på Generalsgatan i Norrköping

Fjärrvärmeledningen i Generalsgatan är till åren kommen och för att säkerställa leveransen av fjärrvärme till våra kunder byter vi nu ut ledningen. Arbetet påbörjas i mitten av september 2018 och beräknas vara helt klart sommaren 2019.

Hösten 2018 lägger vi om fjärrvärmeledningen i Generalsgatan, från Södra Promenaden till Sankt Persgatan, samt i Sankt Persgatan mellan Generalsgatan och Skepparegatan. Arbetet beräknas vara klart i december 2018. Till våren fortsätter omläggningen i Generalsgatan, från Sankt Persgatan till Prästgatan, samt i Kristinagatan mellan Generalsgatan och Kristinagatan. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren 2019.

Samtidigt med omläggningen av fjärrvärmeledningen byts servisledningarna till berörda fastigheter ut. 

Under byggtiden stängs gatorna etappvis för genomfart. Under hösten passeras spårvägen, men för att minska påverkan för trafikanterna utför vi detta arbete under en helg. 

Kontakt

Den här sidan uppdaterades 2 april 2019
E.ON Värme