Värmeinvesteringar | Norrköping - Norra Promenaden - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Fjärrvärmerör

Ny fjärrvärmeledning i anslutning till Norra Promenaden

I samarbete med Norrköpings kommun, som en del i kommunens exploateringsprojekt ”Inre Hamnen”, bygger E.ON en ny fjärrvärmeledning i anslutning till Norra Promenaden. Arbetet startar den 24 september och beräknas vara avslutat under december 2018.

Arbetsområdet sträcker sig från gräsytan utanför entrén till Stadiums kontorshus och fram till Varvsgatan.

Då arbetet sker parallellt med körbanorna samt gång- och cykelvägen i Norra Promenaden kan trafiken där framföras i stort sett som normalt. Tillgängligheten till Norra Promenaden 63 samt framkomligheten i Varvsgatan kan påverkas något. Grusytan mitt emot Café Saltis stängs av helt. 

Kontakt

Den här sidan uppdaterades 20 september 2018
E.ON Energilösningar