Värmeinvesteringar | Fjärrvärmearbeten i Norrköping - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Fjärrvärmearbeten i Enebygatan – Värmlandsgatan

Fjärrvärmearbeten i Norrköping

Arbetena delas upp i två etapper, med start den 24 april 2017, och beräknas pågå fram till juni 2018.

Etapp 1 pågår under 2017 och omfattar grävning i Värmlandsgatan och i Enebygatan fram till Upplandsgatan enligt bifogat preliminärt planläge. Under arbetet kommer Värmlandsgatan och Enebygatan att hållas öppna för trafik i båda riktningarna under byggtiden, men gångtrafik kommer att ledas om till motsatt sida om planerad sträckning.  

Etapp 2 kommer att genomföras under våren 2018.

Kontakt

Den här sidan uppdaterades 7 maj 2018
av E.ON Värme