Värmeinvesteringar | Fjärrvärmearbete i Norrköping - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Fjärrvärme

Fjärrvärmearbeten i Norrköping

I april 2018 påbörjade vi fjärrvärmearbeten i Hjalmar Brantings gata i Klockaretorpet, Norrköping. Arbetet beräknas pågå till hösten 2018 och Hjalmar Brantings gata är stängd för genomfart under hela byggtiden.

Anledningen till arbetet är etableringen av Sandtorp 2, ett nytt bostadsområde i Norrköping. För närvarande pågår kommunens arbete med om- och tillbyggnad av gator samt en ny rondell, men innan bostäder kan börja byggas måste matarledningen för fjärrvärmen till Klockaretorpet läggas om. Arbetet utförs i största möjligaste mån i gemensam entreprenad med Norrköpings kommun samt övriga ledningsägare (VA, el, fiber).

Kontakt

Den här sidan uppdaterades 23 april 2018
av E.ON Energilösningar