Värmeinvesteringar | Fjärrvärmearbete i Malmö - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Fjärrvärmerör

Fjärrvärmearbeten i Malmö

Det är många som vill bo i Limhamn och för att kunna förse både nya och befintliga kunder med fjärrvärme måste fjärrvärmenätet förstärkas. Från och med april 2018 till och med oktober 2018 bygger vi därför en 1 300 meter förstärkningsledning från Limhamnsvägen i norr till Limstensgatan i söder.

Projektet utförs i fyra etapper och påverkar tidvis framkomligheten i trafiken. Inför varje etapp skyltas området upp och trafiken leds om på gatorna intill. Arbetet utförs huvudsakligen dagtid, men i vissa fall sker helg- och nattarbete – allt för att trafikstörningarna ska bli så små som möjligt.

Hålltider för arbetet (kan komma att justeras under arbetets gång)

Etapp 1

Norra gång- och cykelbanan i Limhamnsvägen samt korsning Limhamnsvägen.
Planerad byggtid: 180423–180622.
Biltrafiken påverkas när arbetet korsar Limhamnsvägen. Trafiken stängs då av under en helg.

Etapp 2

Körbanan i Kalkbrottsgatan mellan Limhamnsvägen och Linnégatan.
Planerad byggtid: 180625–180817.
Kalkbrottsgatan stängs av i båda körriktningarna mellan Limhamnsvägen och Linnégatan.

Etapp 3, del 1

Gång- och cykelbanan i Östra Kalkbrottsgränd mellan Hyllie Kyrkoväg och Björngatan.
Planerad byggtid: 180518–180724.
Gång- och cykelbanan stängs av.

Etapp 3, del 2

Östra Kalkbrottsgränd mellan Björngatan och Linnégatan.
Planerad byggtid: 180820–181012.
Östra Kalkbrottsgränd stängs av för trafik.

Etapp 4

Körbanan i Limstensgatan och Krossverksgatan.
Planerad byggtid: 180424–180622.
Limstensgatan stängs av för trafik mellan Kalkbrottsgatan och Krossverksgatan. Alla som bor och verkar längs gatan kommer dock att komma fram till sina fastigheter.

Kontakt

Den här sidan uppdaterades 22 maj 2018
E.ON Energilösningar