• Framkomligheten på Östra Bangatan begränsas vara begränsad från vecka 40 till och med vecka 45, men arbetet startar vecka 39 på Västra Bangatan. Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar - om möjligt välj annan väg.

E.ON reparerar och förnyar en fjärrvärmeledning vid resecentrum i Örebro

E.ON reparerar och förnyar fjärrvärmeledning vid resecentrum i Örebro. Detta innebär begränsad framkomlighet på Östra Bangatan och endast ett körfält kommer att vara öppet i båda riktningarna. Även tunneln under järnvägen kommer att stängas av för cyklister, dock kommer gående fortfarande kunna använda trapporna upp och ner i tunneln. 

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi värnar om säkerheten för boende och trafikanter som rör sig i närheten av arbetsområdet. Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!