Fjärrvärme i Täby – ett val för framtiden

Fjärrvärmenätet i Täby är unikt på flera sätt. Nätet byggs ut av E.ON, men ägs av Täby kommun genom distributionsbolaget Täby Miljövärme AB.

Sedan fjärrvärmeutbyggnaden inleddes har vi byggt ett 15 kilometer långt stamnät, från Arninge i norr till Roslags-Näsby i söder. Längs vägen har vi anslutit en rad fastigheter – och utbyggnaden fortsätter. Har du frågor om fjärrvärmeutbyggnaden eller vill ansluta dig till fjärrvärmenätet i Täby? Välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Michael Gullberg

Exploateringsansvarig Stockholm
michael.gullberg@eon.se 
+46 730 71 26 89