Fjärrvärme i Täby – ett val för framtiden

Fjärrvärmenätet i Täby är unikt på flera sätt. Nätet byggs ut av E.ON, men ägs av Täby kommun genom distributionsbolaget Täby Miljövärme AB. Det är också det första fjärrvärmenät i Sverige som kommer att vara öppet för konkurrens och ge kunderna möjlighet att välja fjärrvärmeleverantör. Senast 2027 ska detta vara genomfört.

Sedan fjärrvärmeutbyggnaden inleddes har vi byggt ett 15 kilometer långt stamnät, från Arninge i norr till Roslags-Näsby i söder. Längs vägen har vi anslutit en rad fastigheter – och utbyggnaden fortsätter. Har du frågor om fjärrvärmeutbyggnaden eller vill ansluta dig till fjärrvärmenätet i Täby? Välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Kajsa Danielsson
Försäljningschef Stockholm
kajsa.danielsson@eon.se
+46 735 148502

Michael Gullberg
Exploateringsansvarig Stockholm
michael.gullberg@eon.se 
+46 730 71 26 89