1. Om E.ON
  2. Investeringar
  3. Värmeinvesteringar
  4. Fjärrvärmeomläggning i Rågången

Mellan april—juli 2020 kommer vi att genomföra en omläggning av fjärrvärmeledningarna i Rågången. Ledningsträckan behöver bytas ut eftersom den drabbades av en större läcka förra året.

Från korsningen Rågången/Tunnlandsgatan till korsningen Rågången/Slåttergatan kommer gatan att vara avstängd för trafik, förutom för de boende på Rågången 45-57 som kommer att komma åt infarterna på sina fastigheter. Spårvagnen kommer att gå som vanligt och hållplatsen Rågången kommer att vara tillgänglig.

Trafikomledning sker via De Geersgatan, Finspångsvägen, Karlshovsvägen (se karta över trafikomledningen).

Fjärrvärmen kommer att behöva stängas av under en dag, berörda fastigheter aviseras om tidpunkt för detta längre fram. Kontakta oss gärna för ytterligare information om projektet!

Fjärrvärmeomläggning i Rågatan

Fjärrvärmeomläggning i Rågången, Norrköping

Trafikomledning

Trafikomledning i samband med fjärrvärmeomläggning i Rågången, Norrköping

Kontakta oss

Karolina Nygren, projektledare
karolina.nygren@eon.se
076-132 72 34

Distribution & Optimering, Norrköping
E.ON Energilösningar AB