1. Om E.ON
  2. Investeringar
  3. Värmeinvesteringar
  4. Framtidens kretsloppsanläggning

Framtidens kretsloppsanläggning

Vid Högbytorp i Upplands-Bro kommun bygger vi en kretsloppsanläggning som kommer att producera el, värme och biogas från återvunnen energi.

En cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi tas samhällets resurser och råvaror tillvara i ett kretsloppsbaserat system.

Om anläggningen

Vi bygger anläggningar för kraftvärme- och biogasproduktion och integrerar material- och energiåtervinning på en och samma plats.

Närboende eller markägare

Uppdateringar om projektet och de nya fjärrvärmeledningar som byggs mellan Högbytorp, Bro, Kungsängen och Järfälla.

Frågor och svar

Frågor och svar om framtidens kretsloppsanläggning vid Högbytorp.