Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Sedan år 2000 har befolkningen i länet vuxit med drygt 400 000 personer. Om fem år förväntas Stockholms län ha mer än 2,5 miljoner invånare. Den snabba tillväxten skapar möjligheter, men innebär också stora utmaningar. Efterfrågan på bostäder, energi och infrastruktur ökar snabbt och för att möta behoven behövs nya, smarta och genomtänkta lösningar.

Med kretsloppsanläggningen i Högbytorp är vi med och bidrar till en hållbar tillväxt i Sveriges mest expansiva region. Här förvandlar vi de växande kommunernas ökande avfallsmängder till efterfrågade resurser. Vi förser invånarna med värme, el och biogas från återvunnen energi och bidrar till att minska påfrestningarna på miljön. I Högbytorp bygger vi ett kretsloppssystem helt i enlighet med den cirkulära ekonomins principer.