Hållbara städer | En cirkulär ekonomi på Högbytorp - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Sädesslag

Morgondagens kretsloppssamhälle

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Sedan år 2000 har befolkningen i länet vuxit med drygt 400 000 personer. Om fem år förväntas Stockholms län ha mer än 2,5 miljoner invånare. Den snabba tillväxten skapar möjligheter, men innebär också stora utmaningar. Efterfrågan på bostäder, energi och infrastruktur ökar snabbt och för att möta behoven behövs nya, smarta och genomtänkta lösningar.

Med kretsloppsanläggningen i Högbytorp är vi med och bidrar till en hållbar tillväxt i Sveriges mest expansiva region. Här förvandlar vi de växande kommunernas ökande avfallsmängder till efterfrågade resurser. Vi förser invånarna med värme, el och biogas från återvunnen energi och bidrar till att minska påfrestningarna på miljön. I Högbytorp bygger vi ett kretsloppssystem helt i enlighet med den cirkulära ekonomins principer.

Den här sidan uppdaterades 14 september 2018
av E.ON Värme