Hållbara städer | Frågor och svar - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Trädalé med solljus

Svar på dina frågor!

Vad är det som byggs?

E.ON bygger en kretsloppsanläggning som ska producera biogas, el och värme. Anläggningen byggs i anslutning till Ragn-Sells återvinningsanläggning vid Högbytorp. Den moderna kretsloppslösningen byggs med senaste teknik och skapar förutsättningar för att återvinna både material och energi.

När är anläggningen färdig att tas i drift?

Biogasanläggningen är färdigbyggd och invigdes i augusti 2018. Kraftvärmeanläggningen beräknas tas i drift i slutet av 2019.

Hur ska anläggningarna fungera?

I biogasanläggningen produceras biogas genom rötning av organiskt avfall. Rötresten som bildas vid biogasproduktionen återförs till jordbruket i form av biogödsel. I kraftvärmeanläggningen kommer el och värme att produceras samtidigt. Elen matas ut på elnätet medan värmen går ut som fjärrvärme till kunder i Upplands-Bro och Järfälla.

Hur påverkas miljön?

Biogasen som produceras ersätter fossila bränslen, till exempel bensin och diesel i transportsektorn.

Kraftvärmeproduktionen innebär bland annat att vissa befintliga anläggningar för fjärrvärmeproduktion kan fasas ut. Till exempel kommer värmepannorna som ligger centralt i samhället Bro att på sikt kunna avvecklas tack vare att kraftvärmeanläggningen byggs.

Varför byggs kretsloppsanläggningen?

Stockholmsregionen växer och behöver nya, moderna kretsloppsanläggningar för hållbar produktion av el och värme. Dessutom behöver vi få till en omställning av transportsektorn och ersätta fossila bränslen med förnybara. 

Vem tjänar på att anläggningen byggs?

Detta är ett win-win projekt för alla parter som är involverade. Fördelar som uppnås är bland annat:

  • Bro vinner på att värmepannorna inne i samhället avvecklas.
  • Regionen får en effektiv kretsloppslösning för energiproduktion.
  • Invånarna får tillgång till närproducerad biogas som kan ersätta bensin och diesel som fordonsbränsle, vilket bidrar till en renare miljö.

Har ni alla tillstånd?

Ja, E.ON har sedan flera år arbetat med projektet i dialog med Upplands-Bro kommun, Länsstyrelsen i Stockholm, Miljödomstolen samt Ragn-Sells. Alla tillstånd är klara och arbetet har kommit långt!

Fler frågor? Var vänlig kontakta:

Den här sidan uppdaterades 6 maj 2019
av E.ON Värme