Värmeinvesteringar | Kanslihuset i Norrköping - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Fjärrvärme

Kanslihuset ansluts till fjärrvärmenätet

Kanslihuset vid St Johannes kyrka (mellan Hagebygatan och Schalegatan) har valt energieffektiv och hållbar fjärrvärme från E.ON, och kommer att anslutas till fjärrvärmenätet under vecka 36-40. Markarbetet utförs delvis i närheten av Söderleden, vilket medför att vägrenen kommer att vara avstängd utmed en sträcka av cirka 150 meter. Dessutom kommer gång- och cykelvägen mellan Söderleden och St Johannes kyrkogård att vara helt avstängd.

Kontakt

Den här sidan uppdaterades 5 september 2018
E.ON Energilösningar