Som ett led i E.ONs mål att leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi senast 2025, bygger E.ON en ny spets- och reservproduktionsanläggning för fjärrvärme på Ingelsta industriområde i Norrköping.

Den nya anläggningen består av en biooljepanna på 70 MW med möjlighet till träpulverkonvertering, samt option på ytterligare en biooljepanna på 70 MW. Anläggningen ska fungera som spets och reserv för att i alla lägen garantera leverans av fjärrvärme till våra kunder. Investeringskostnaden är omkring 350 miljoner kronor. Huvudleverantörer för mark- och byggarbeten är Sefab, och för panna och process KPA Unicon.

Anläggningen beräknas att driftsättas under sommaren 2022 och finns i beredskap till vintern 2022/2023. I samband med det tas vår nuvarande spets- och reservanläggning i Inre hamnen, där Norrköpings kommun planerar att bygga en ny stadsdel, ur bruk.

Ritning över ny fjärrvärmeanläggning på Ingelsta industriområde i Norrköping, som planeras vara i drift år 2020.