Värmeinvesteringar | Ingelsta industriområde - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Ny anläggning på Ingelsta industriområde

Ny anläggning på Ingelsta industriområde

Vi säkrar fjärrvärmeleveransen i Norrköping

Bakgrunden till projektet är Norrköpings kommuns planer på att etablera en ny stadsdel, Inre hamnen, där vår nuvarande spets- och reservproduktionsanläggning Skeppsdockan är etablerad. I slutet av 2013 blev vårt tomträttsavtal uppsagt av kommunen och sedan dess har det pågått en förhandling om en alternativ lokalisering. Förhandlingen är nu avslutad och vi kommer att förvärva mark i Ingelsta industriområde för uppförande av ny anläggning.

Den nya anläggningen kommer att bestå av två biooljepannor på vardera 70 MW och kommer att fungera som spets och reserv för att i alla lägen kunna garantera leverans av fjärrvärme till våra kunder. Investeringskostnaden är beräknad till omkring 400 miljoner kronor.

Den här sidan uppdaterades 17 maj 2018
av E.ON Värme