Region Skåne och E.ON har inlett ett långsiktigt samarbete där E.ON levererar energieffektiva lösningar i form av fjärrvärme- och kyla. Den nya sjukhusbyggnaden i Malmö ska få behaglig inomhustemperatur året runt – från lokalt producerad, återvunnen och förnybar fjärrvärme- och kyla.

Fjärrvärmen i området kompletteras med den nya kylaanläggningen som nu installeras i P-huset Södervärn. Kylmaskinerna placeras på det översta våningsplanet med tillhörande utrustning och driftsrum på markplanet. 

Arbetet påbörjades i oktober 2021 och beräknas vara klart i mars 2022.

Kontakt

Mårten Berdenius
Projektledare E.ON
marten.berdenius@eon.se
0730-83 67 15