Det är ofta stor skillnad mellan abonnerad effekt och det faktiska uttaget. Med hjälp av dataanalys av förbrukningsmönster har vi tagit fram ett nytt arbetssätt som hjälper oss förstå hur verkligheten ser ut. På så vis kan vi arbeta proaktivt och strukturerat för att identifiera möjligheter till nya anslutningar i områden med kapacitetsbrist.

Samarbete för nya anslutningsmöjligheter i Stockholm

Det nya arbetssättet utvecklades för att möjliggöra nya anslutningar till E.ONs lokalnät i de expansiva områdena norr om Stockholm.

Byggkran vid husbygge bredvid gult hus

Dialog med större kunder

Samtidigt har kontakten med kommuner och större kunder intensifierats för att förstå deras verkliga behov och kunna räkna på mer realistiska effektbehov och föreslå optimeringsmöjligheter. Utifrån detta har vi kunnat skapa verktygen vi behöver i form av struktur, algoritmer och datamodellering kring effektuttag och behov.

Person vid ställverk

Nya kundprofiler underlättar planering

Genom att analysera historiska förbrukningsvärden i kombination med väderdata och säsongsvariationer har vi kunnat skapa sex olika kundkategorier. Dessa profiler är till stor hjälp när nya kunder vill ansluta sig, men även för att räkna på elbehovet i samband med nya detaljplaner. De innebär att vi kan göra prognoser som ligger så nära verkligheten som möjligt, till exempel i ett exploateringsområde där olika typer av verksamheter vill ha en anslutning. 

Flygbild över stort företag med lastbilar, vindkraftverk i bakgrunden

Mer om kapacitetsbristen

City, storstad i kvällsvy, sedd från ovan

Därför ökar efterfrågan på el

Elektrifieringen av Sverige kräver stora mängder energi och ett elnät som klarar av att leverera elen dit den behövs. 

Illustration vad är elbrist

Vad är elbrist?

Nätkapacitetsbrist, elbrist och effektbrist – termerna är många. Här hjälper vi dig reda ut vad kapacitetsbristen innebär.

Medarbetare tittar ut över fält och elledningar

Nätutvecklingsplaner

Vi stödjer det nya lagförslaget om nätutvecklingsplaner som kommer att påskynda utbyggnaden av Sveriges elnät.