Elledningsstolpe framför vita moln och blå himmel
Motrorväg med bilar och lastbilar
Vindkraftverk vid åkrar