Stockholm växer mest av alla regioner i Sverige. Det innebär stora utmaningar för elförsörjningen. Särskilt i Stockholms norra ytterområden, där vi ansvarar för det lokala elnätet, är situationen bekymmersam. Under perioden 2020-2023 investerar vi drygt en miljard kronor i Stockholmsområdet, både för att förbättra leveranssäkerheten och höja kapaciteten. Dessa investeringar är avgörande för tillväxten i regionen. 

Utmaningar för elförsörjningen

Enligt prognoser som olika elbolag och kommuner har gjort, kan elförbrukningen i Stockholms län öka med omkring 25-30 % fram till 2045. Det beror bland annat på att befolkningen blir större, att transporter elektrifieras och att serverhallar byggs ut. Samtidigt finns det en risk för att den lokala elproduktionskapaciteten kan minska. Den osäkra elförsörjningen har redan lett till att exempelvis planerade bostadsprojekt skjutits upp. Eftersom Stockholm är en region med stor tillväxt, kan situationen bli värre. Därför planeras åtgärder för att lösa kapacitetsbristen i området, på både kort och lång sikt. Den viktigaste är förstärkningarna av stamnätet till Stockholmsområdet. 

Kommer elen stängas ner i vinter?

Läs mer om risk för bortkoppling av el.

E.ON-medarbetare framför grävmaskinen i bakgrunden

E.ON förstärker

För att förbättra leveranssäkerheten underhåller och vädersäkrar vi de lokala elnät som redan finns. Vi gör också investeringar för att höja kapaciteten, som att bygga nya transformatorstationer i Bålsta, Bro,  Barkaby och Åkersberga. Detta för att möta Vattenfall Eldistributions förstärkningar av regionnätet i området. Ett annat exempel är vår satsning på en ny sjökabel till kunder på bland annat  Ljusterö. 

Elledningar i luften

Långsiktiga lösningar från Svenska kraftnät

Projektet Storstockholm Väst omfattar flera förstärkningar av stamnätet i de västra delarna av Stockholm. Där ersätts flera 220 kV-ledningar med nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet. Arbetet omfattar en sträcka på 47 kilometer mellan Odensala och Beckomberga och beräknas vara klart tidigast 2027.

Vattenfall Eldistribution förnyar elnätet

Regionnätägaren Vattenfall planerar att uppgradera regionnätet i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Håbo (Uppsala län), Knivsta (Uppsala län), Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Södertälje, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna och Österåker kommun. Åtgärderna är viktiga förutsättningar både för en trygg elförsörjning och för tillväxtplanerna i Stockholms län.

Fjärrvärme och el från kretsloppsanläggningen Högbytorp

I nya kretsloppsanläggningen i Högbytorp integrerar vi material- och energiåtervinning på ett unikt, effektivt och hållbart sätt. Av restavfall gör vi el, fjärrvärme, biogas, biogödsel och kompost, som vi sedan återför till samhället. 

Anläggningen hjälper till att lösa kapacitetsbristen i närområdet. När fjärrvärme kan användas i stället för uppvärmning med el minskar behovet av effekt. Högbytorp bidrar också med en elproduktion på 25-30 MW. E.ONs totala investering är 265 miljoner euro. 

Mer om kapacitetsbristen

Därför ökar efterfrågan på el

Elektrifieringen av Sverige kräver stora mängder energi och ett elnät som klarar av att leverera elen dit den behövs.

Nätutvecklingsplaner

Vi stödjer det nya lagförslaget om nätutvecklingsplaner som kommer att påskynda utbyggnaden av Sveriges elnät. 

Så löser vi kapacitetsbristen

Se initiativen vi arbetar med för att skapa möjligheter till en säkrad elnätskapacitet i Sverige, både på kort och lång sikt.