För att möta ett snabbt växande elbehov behöver elnätet byggas ut och förstärkas. Men omställningen kräver inte bara en lösning utan många och en av dem kallas flexibilitet. 

Flexibilitet skapar effektiva elnät

 • Vad är flexibilitet?

  Idag är hela samhället starkt beroende av el, och många konsumenter följer samma konsumtionsmönster. Exempelvis använder hushållen mycket el på morgonen samtidigt som en industri startar upp sin produktion och el-lastbilen ställer sig för att ladda. Dessa temporärt höga belastningar av elnätet vill vi undvika genom att flexibilitetsleverantörer tillfälligt ändrar det planerade beteendet – det är detta som kallas för flexibilitet. 


  Flexibilitet kan alltså i korthet beskrivas som att skjuta sitt beteende i tiden. För elkonsumenter innebär detta att under en kortare period minska sin elkonsumtion. För elproducenter eller batterilager innebär detta att tillfälligt öka sin produktion och erbjuda mer el på nätet.

 • Varför behövs flexibilitet?

  Om många olika aktörer vill använda elnätet och samtidigt behöver mer och mer el så finns det risk att elnätet inte kan överföra så mycket el som behövs. Det blir trångt i elnätet. Samtidigt tar det i dag mycket lång tid att få tillstånd att bygga nya elnät. Genom att använda flexibilitet använder vi dagens elnät mer effektivt och fler kan snabbare få tillgång till den el de behöver. Att använda flexibiliteten i elsystemet gör det lättare att bidra till elektrifieringen och energiomställningen.

 • Vem kan bidra med flexibilitet?

  Gränsen för att delta på en flexibilitetsmarknad ligger på en orderstorlek av 0,1 MWh/h. Men det är inte bara företag och stora fastigheter som kan bidra med sin flexibilitet. Flexibilitet kan exempelvis komma från bostäder, genom att exempelvis sänka temperaturen med 0,5 grader dagtid under dagen sparas elektrisk effekt som kan användas någon annanstans. En så kallad aggregator kan samla flexibilitet från många små flexibilitetsleverantörer, till exempel villor.

Flexibilitet gynnar samhällsutvecklingen 

Ju bättre vi blir på att använda vår el på klokast möjliga sätt desto mer flexibilitet uppstår i elsystemet. Flexibilitetslösningar som E.ONs SWITCH som låter olika aktörer sälja sin flexibilitet gör nytta här och nu. På sikt kan användandet av flexibilitet betyda en mer effektiv användning av nätet med snabbare anslutningar och abonnemangshöjningar för kunder. De som bidrar med sin flexibilitet gör alltså nytta för både samhället, klimatet och ekonomin. 

Så fungerar SWITCH

SWITCH heter den program­vara/mjuk­vara som E.ON har utvecklat för att stödja arbetet med flexibilitet. Platt­formen utgör både en effektmarknads­plats för handel med flexibilitet samt ett stöd­verktyg till nätägare med möjlighet till beslutsstöd och visualisering.

Lär dig mer om hur det fungerar att sälja och köpa flexibilitet i elnätet på den digitala effektmarknadsplatsen SWITCH.

EU-projektet CoordiNET

Det EU-finansierade projektet CoordiNet utgör startskottet för E.ONs flexibilitetsresa. Projektet startades januari 2019 och avslutades sommaren 2022. Den svenska delen av projektet var ett samarbete mellan E.ON, Vattenfall, Svenska Kraftnät och Energiforsk. Syftet var att utveckla lokala marknadslösningar för en mer effektiv användning av elnätet samt att hitta lösningar på kapacitetsbristen som finns på olika platser i det svenska elnätet. E.ON upprättade flera marknader i Skåne som var aktiva under tre vintersäsonger. 

Sthlmflex

E.ON deltar i projektet sthlmflex som tillsammans med Vattenfall, Ellevio, SvK och Nodes. Syftet med projektet är att bygga upp och testa en flexibilitetsmarknad i Stockholm. E.ON deltar som lokalnät. SWITCH används som stödfunktion för nätägaren.